Hướng dẫn cấu hình EDA51

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Cấu hình enter sau khi quét và bỏ Launch Browser

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EDA51

To program a suffix on the Android device, follow the steps below:

 1. Go to 'Apps'
 2. Press 'Settings'
 3. Press 'Honeywell Settings'
 4. Press 'Scanning settings'
 5. Press 'Internal Scanner'
 6. Press 'Defaults' or 'Default Profile'
 7. Press 'Data Processing Settings'
 8. Deselect "Launch Browser" ( bỏ dấu tíc )
 9. Press 'Suffix Key'

Enter one of the following options:

 • For a 'ENTER' use: \n

(Nhập vào ký tự: \n)

 1. Tap 'OK' to save the change.
 2. Reboot the device for the options to be installed.

(Nên bấm nút quay lại phía trên màn hình để thoát hết khỏi cài đặt là ok)

Image

Cài app

Truy cập link sau để cài app của Vitadairy 

https://play.google.com/store/apps/details?id=zps.nghia_code.VitadairyQR

Cài đặt hình nền

Bước 1: Tải hình nên tương ứng dưới đây về máy
Bước 2: Sử dụng hình đã tải về cài đặt home screen và lock screen tướng ứng

Home Screen

Image

Lock Screen

Image

Home Screen

Image