• Ở lớp bạn thường điểm danh như thế nào? Đọc tên, ghi giấy hay làm bài test? Với bạn, điểm danh có thích thú không? Chúng tôi đoán câu trả lời phần lớn là KHÔNG. Tuy nhiên, hôm nay, ZPS sẽ “bật mí” bạn một cách điểm danh mới hết sức thú vị và hiệu quả đang được áp dụng tại nhiều trường học trên thế giới – QR Code điểm

    ...
  • Hầu hết mỗi trường học ở các cấp tiểu học, trung học, trung học phổ thông hay đại học đều phải có một thư viện. Đầu sách trong thư viện ngày càng nhiều dẫn đến tình trạng quản lý sách, cho thuê mượn sách hàng ngày sẽ tăng độ khó lên nếu vẫn duy trì các phương pháp quản lý truyền thống.

    Xã hội hiện đại, thư viện hiện đại cũng rất cần

    ...