• Zenpos tuyển nhân viên hành chính yêu cầu

  Kinh nghiệm chuyên môn:

  – Làm việc tại văn phòng

  – Lập hồ sơ, sổ sách

  – Tư vấn về các sản phẩm tại văn phòng

   

  ...