Phần mềm quản lý


No image set
Out of Stock

Phần mềm quản lý bán hàng tạp hóa

Giá gốc: 7,999,860 đ
3,500,000 đ
56%Off

Quản lý chặt chẽ hàng hóa và doanh thu đểđem lại sự phục ...

No image set
In Stock: 1000

Phần mềm quản lý bán hàng thời trang

Giá gốc: 9,333,170 đ
3,500,000 đ
62%Off

Làm đẹp luôn là một trong những nhu cầu thiết yếu trong ...

No image set
In Stock: 1000

Phần mềm quản lý tiệm trà sữa

Giá gốc: 7,333,205 đ
3,500,000 đ
52%Off

- Quản lý bán hàng, tính tiền chính xác, in hóa đơn đẹp, ...

//////////0){addToCartBtn.find('path').eq(0).css('stroke-dashoffset','19.79');animating=false}},600)})}});touchSettings.on('click',function(event){event.preventDefault();resetCustomization(addToCartBtn)})})}function resetCustomization(selectOptions){selectOptions.siblings('[data-type="select"]').removeClass('is-open').end().parents('.cd-single-item').addClass('hover').parent('li').siblings('li').find('.cd-single-item').removeClass('hover').end().find('[data-type="select"]').removeClass('is-open')}function deactivateCustomization(){productCustomization.parent('.cd-single-item').removeClass('hover').end().find('[data-type="select"]').removeClass('is-open')}function updateCart(){(!cart.find('.total_products').hasClass('items-added'))&&cart.find('.total_products').addClass('items-added').removeClass('empty_basket');var cartItems=cart.find('span'),text=parseInt(cartItems.text())+1;cartItems.text(text)}}); //]]>