Phần mềm quản lý đăng ký suất ăn trưa, điểm danh cuộc họp bằng Qrcode

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Ứng dụng có thể chạy trên các thiết bị có hệ điều hành thông dụng: IOS, Android

Hệ thống sẽ tạo ra mã qrcode mặc định cho cho mỗi nhà ăn khi thêm mới danh sách nhà ăn, đối với cuộc họp quản trị sẽ thêm mới cuộc họp hệ thống sẽ tự tạo mã qrcode cho cuộc họp đó, do vậy người dùng có thể dùng 1 chức năng check in để quét mã của cuộc họp.

User nhà bếp khi đăng nhập ứng dụng, có thể xem nhanh một số con số tổng hợp: Tổng số suất ăn đặt cho ngày mai, Tổng số suất ăn đặt cho ngày hôm nay, Tổng số suất ăn đã ăn trong ngày. Trong trường hợp nhà bếp phục vụ sự kiện mà không phục vụ nhân viên, thì user nhà bếp có chức năng Gửi thông báo cho toàn bộ nhân viên qua email/tin nhắn/ thông báo trên APP (Để nhân viên chủ động đi ăn bên ngoài). Thông báo này sẽ lấy dữ liệu từ csdl hiển thị dạng message trên app, không phải là dạng push notification.

Cho phép xem và in các Báo cáo:

- Báo cáo xuất ăn trưa theo ngày

- Báo cáo tổng hợp tiền ăn trưa theo tháng

- Báo cáo số bữa đã đăng ký, đã sử dụng, số tiền, số bữa đã hủy ( theo từng tài khoản trên mobile)


© 2021 ZPS GROUP. All Rights Reserved.